Το LEGO® Education LearnToLearn είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθά τους μαθητές να επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος σπουδών στους τομείς της Μηχανικής & Τεχνολογίας, των Γλωσσικών Τεχνών, των Μαθηματικών, των Επιστημών και των Κοινωνικών Σπουδών, ενώ παράλληλα χτίζει και ενισχύει τις πιο θεμελιώδεις μαθησιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα: Συνεργασία, Επικοινωνία, Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων