Τα εκπαιδευτικά μαθήματα ρομποτικής LEGO® Education WeDo 1.0 βοηθούν τους μαθητές να εμπνευστούν & να σκεφτούν πόσο σημαντικός είναι ο προγραμματισμός υπολογιστών στην καθημερινή μας ζωή. Οι μαθητές θα αποκτήσουν εμπειρία στον βασικό προγραμματισμό, μέσα από ένα μείγμα άμεσης διδασκαλίας, πειραματισμού και εξερεύνησης. Ενώ αυτά τα μαθήματα έχουν γραφτεί κυρίως για να καλύψουν το πρόγραμμα σπουδών υπολογιστών, υπάρχουν πολλές διαθεματικές ευκαιρίες για να επηρεάσουν άλλους θεματικούς τομείς,