Το Βασικό Πακέτο LEGO Education WeDo 2.0 με Λογισμικό και Εισαγωγική Δραστηριότητα είναι σχεδιασμένο για τις τάξεις του Δημοτικού, παρέχοντας μια λύση στην εκπαιδευτική ρομποτική που θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στα πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού. Το Βασικό Πακέτο LEGO® Education WeDo 2.0 παραδίδεται σε κουτί αποθήκευσης με δίσκους διαλογής των δομικών στοιχείων, ετ